Republika e Kosovës / Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve

Dogana e Kosovës

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

0800 500 95
Thirrje pa pagesë

Informim me rëndësi nga Dogana e Kosovës për subjektet prodhuese

Lajme

13 January 2021

Informim me rëndësi nga Dogana e Kosovës për subjektet prodhuese

Me qëllim që të lehtësoj procedurat dhe të evitoj pritjet eventuale për procedurat e lirimeve të lëndës së parë nga Vendimet aktuale të lëshuara nga ATK, për prodhues (Aneksi II) sipas Vendimeve të Qeverisë së Republikës së Kosovës Nr. 13/07 dhe 14/07 të datës 06.10.2017:

Dogana e Kosovës njofton të gjitha subjektet e Autorizuara se Vendimet e lëshuara gjatë vitit 2019/2020 për lëndë të parë dhe burime të energjisë (aneksi II) vlejnë dhe vazhdohen me automatizëm deri në një njoftim tjetër.

Kjo shtyrje e afatit vlen për të gjitha subjektet prodhuese që tashmë kanë një Vendim me protokoll për lirime në import sipas vendimeve të Qeverisë së Republikës së Kosovës.

Përjashtim bëjnë kërkesat e reja dhe plotësimet nga ana e subjekteve që gëzojnë këtë të drejt sipas procedurës.

Per_Web_532587.jpg