Republika e Kosovës / Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve

Dogana e Kosovës

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

0800 500 95
Thirrje pa pagesë

Gjykatat

14 September 2010

Goran Vasileviq

Gjykata Komunale Shtërpce

Kontest civil

seance e caktuar për datë 14.09.2010

Seaca shtyhet per datë 19.10.2010