Republika e Kosovës / Ministria e financave

Dogana e Kosovës

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

0800 500 95
Thirrje pa pages

Gjykatat

27 mars 2013

Gjykata Themelore Gjilan- Viti

ceshtja jurdike

-kompensim demi