Republika e Kosovës / Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve

Dogana e Kosovës

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

0800 500 95
Thirrje pa pagesë

Gjykatat

27 March 2013

Gjykata Themelore Gjilan- Viti

ceshtja jurdike

-kompensim demi