Republika e Kosovës / Ministria e financave

Dogana e Kosovës

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

0800 500 95
Thirrje pa pages

Gjykatat

04 mars 2013

Gjykata Themelore ferizaj

Seancë penale, neni 300 KDA