Republika e Kosovës / Ministria e financave

Dogana e Kosovës

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

0800 500 95
Thirrje pa pages

Gjykatat

14 dhjetor 2012

Gjykata per Kundervaje Lipjan

-mos deklarim i mjeteve monetare