Republika e Kosovës / Ministria e financave

Dogana e Kosovës

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

0800 500 95
Thirrje pa pages

Gjykatat

11 korrik 2012

Gjykata Komunale Vushtrri

C.413/08

per komepnsim demi-