Republika e Kosovës / Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve

Dogana e Kosovës

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

0800 500 95
Thirrje pa pagesë

Gjykatat

11 July 2012

Gjykata Komunale Vushtrri

C.413/08

per komepnsim demi-