Republika e Kosovës / Ministria e financave

Dogana e Kosovës

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

0800 500 95
Thirrje pa pages

Gjykatat

24 tetor 2012

Gjykata Komunale Gjilan

e paditura : Rajna Naskoviq