Republika e Kosovës / Ministria e financave

Dogana e Kosovës

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

0800 500 95
Thirrje pa pages

Gjykatat

12 dhjetor 2012

Gjykata Komunale Gjilan

C.586/09

kompensim demi