Republika e Kosovës / Ministria e financave

Dogana e Kosovës

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

0800 500 95
Thirrje pa pages

Gjykatat

13 dhjetor 2012

Gjykata Komunale Gjilan

C.469/09

kompensim demi