Republika e Kosovës / Ministria e financave

Dogana e Kosovës

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

0800 500 95
Thirrje pa pages

Gjykatat

08 tetor 2012

Gjykata Komuanle Prishtinë

C.942/09

Enver Selimi