Republika e Kosovës / Ministria e financave

Dogana e Kosovës

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

0800 500 95
Thirrje pa pages

Gjykatat

30 tetor 2012

Gjykata Ekonomike Prishtinë

C.nr.258/12

kompnesim demi