Republika e Kosovës / Ministria e financave

Dogana e Kosovës

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

0800 500 95
Thirrje pa pages

Gjykatat

18 gusht 2011

Gezim Zeka-Ferizaj

Kontest Civil Cn.328/08