Republika e Kosovës / Ministria e financave

Dogana e Kosovës

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

0800 500 95
Thirrje pa pages

Lajme

19 nntor 2009

GENERLANI DIREKTOR CARINE FINSKE POSETIO CARINU KO