Republika e Kosovës / Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve

Dogana e Kosovës

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

0800 500 95
Thirrje pa pagesë

Bordi i pavarur për rishqyrtim

27 October 2010

“Fluidi”-Gjilan

Numëri i lëndës 06.1.4/1553, 1554, 1555, 1556 më datë 09.09.2008

06.1.4/1600, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1625, 1626 më datë 27.08.2008

Senca mbahët më datë 01.11.2010