Republika e Kosovës / Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve

Dogana e Kosovës

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

0800 500 95
Thirrje pa pagesë

Bordi i pavarur për rishqyrtim

07 September 2010

“Finnova”Shpk-Prizren

Numri i lendes 06.1.4/1383 me date 05.08.2008

Seanca mbahet me date 20.09.2010 ne ora 14:00