Republika e Kosovës / Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve

Dogana e Kosovës

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

0800 500 95
Thirrje pa pagesë

Bordi i pavarur për rishqyrtim

27 October 2010

Faton Maloku-Vushtrri

Numëri i lëndës 06.1.4/1731 më datë 14.10.2008

Senca mbahët më datë 04.11.2010