Republic of Kosovo / Ministry of Finance, Labour and Transfers

Kosovo Customs

Telephone number to report corruption and smuggling

0800 500 95
Free call

D.D. Podujeva

Orari i punës në D.D Podujevë është nga ora 08:00 deri 20:00 çdo ditë.

Numrat kontaktues:

1.)    038-571-652- Zyrja e Udhëheqësit të degës
2.)    038-571-653-Udhëheqësi i ndërrimit-pranimi i dokumenteve