Republic of Kosovo / Ministry of Finance, Labour and Transfers

Kosovo Customs

Telephone number to report corruption and smuggling

0800 500 95
Free call

Complaint/Requirement

Fill in the formular    Bashkangjitni Dokumentin    Accepted Files Types:


    pdf, doc(x), jpg...

    Unë deklaroj se,

    Informacioni i dhënë prej meje është i vërtetë dhe i saktë bazuar në dijeninë time. Unë kuptoj se çdo keqparaqitje, fshehje apo deklaratë e pavërtetë mund të përbëjë shkak për mospranimin e aplikimit tim apo për ndërprerje të marrëdhënies së punësimit. Unë kuptoj se ky proçes aplikimi online është funksionalisht i njëjtë me dhënien e firmës sime.