Republic of Kosovo / Ministry of Finance, Labour and Transfers

Kosovo Customs

Telephone number to report corruption and smuggling

0800 500 95
Free call

Complaints

 

 

Fill in the formular  Bashkangjitni Dokumentin

  Choose file

  Accepted Files Types:


  pdf, doc(x), jpg...

  Bashkangjitni Letërnjoftimit

  Choose file

  Accepted Files Types:


  pdf, doc(x), jpg...

  Unë deklaroj se,

  Informacioni i dhënë prej meje është i vërtetë dhe i saktë bazuar në dijeninë time. Unë kuptoj se çdo keqparaqitje, fshehje apo deklaratë e pavërtetë mund të përbëjë shkak për mospranimin e aplikimit tim apo për ndërprerje të marrëdhënies së punësimit. Unë kuptoj se ky proçes aplikimi online është funksionalisht i njëjtë me dhënien e firmës sime.