Republic of Kosovo / Ministry of Finance, Labour and Transfers

Kosovo Customs

Telephone number to report corruption and smuggling

0800 500 95
Free call

Dheu i Bardhë

Choose customs branch

Contact us

Sektorin për Informim në shërbimin e juaj:

+381 – 38 540 350

+381 – 38 540 350

+381 – 38 540 350

Zyra për Media Adriatik Stavileci

+ 381 38 541 031

Qendra operative

+ 377 – 45 550 708

+ 377 – 45 550 709

+ 377 – 45 550 711

+ 377 – 45 550 712
    Address

    Adresa

    Gjilan, Kosovë

    info@dogana-rks.net