Republika e Kosovës / Ministria e financave

Dogana e Kosovës

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

0800 500 95
Thirrje pa pages

Bordi i pavarur për rishqyrtim

03 shtator 2013

DPT”Doni Pharm”

nr. lendes:05.2.1/100