Republika e Kosovës / Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve

Dogana e Kosovës

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

0800 500 95
Thirrje pa pagesë

Dogana miraton normën vjetore për vonesa dhe kamatën kompenzuese në lartësi prej 7,8 %

Lajme

27 February 2017

Dogana miraton normën vjetore për vonesa dhe kamatën kompenzuese në lartësi prej 7,8 %

Prishtinë 27 shkurt 2017 – me vendim të drejtorit të përgjithshëm duke u bazuar  në neni  223 të kodit Doganor, Dogana ka filluar të aplikojë normën  vjetore të kamatës së vonuar (interesit) dhe kamatës kompenzese për shumë e detyrimeve të papaguara brenda afateve ligjore.

 

Norma vjetore e kamatës së vonuar (interesit) dhe kamatës kompenzuese është në lartësinë prej 7,80% apo 0,65% mujore. Ky vendim ka efekt juridik dhe efekt në kontabilitete e evidentuara duke filluar nga data 01.01.2017.

 

Me qëllim të zbatimit të dispozitave mbi borxhin dhe kur detyrimet doganore nuk janë shlyer brenda afatit të përcaktuar sipas legjislacionit atëherë aplikohet norma për vonesa.

 

Drejtori i përgjithshëm Bahri Berisha theksoj se “Aplikimi i kësaj norme interesi bëhet me qëllimi që të mbrohen të hyrat e qytetarëve të Kosovës, si dhe adresohet dhe mbyllet edhe një çështje e dal nga rekomandimet e Auditorit të përgjithshëm”.

Per_Web_733197.jpg