Republika e Kosovës / Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve

Dogana e Kosovës

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

0800 500 95
Thirrje pa pagesë

Lajme

02 November 2011

DOGANA MBLEDHË 6 MILION EURO BRENDA NJË DITE

Prishtinë 2 nëntor 2011.- data 1 nëntor shënon edhe rekordin e fundit të arritur nga Dogana e Kosovës në mbledhjen e të hyrave.

Dogana e Kosovës tejkalojë parashikimet ditore në mbledhjen e të hyrave, pasi qe gjatë këtyre 24 orëve të fundit mblodhi një shifër rekorde (nga taksat e mallrave të importuara) në vlerë prej 6 milion eurove €.

Deri më tani Dogana ka arritur të mbledhë të hyra në lartësinë prej 676,7 million euro apo 18.2% më shumë se gjate vitit te kaluar. Krahasuar me periudhën e njëjtë te vitit 2010 janë mbledhur 104,5 milion euro më shumë, pasi që në të njëjtën periudhë të vitit 2010 dogana kishte mbledhur 572,2 milion euro. Kjo shifër paraqet 82% të planit vjetor.

Në përgjithësi mbledhja e të hyrave nga Dogana gjatë këtij viti është rritur në krahasim me vitin e kaluar si rezultat i profesionalizimin të mëtejmë dhe rritjes së kontrolleve në tërë territorin.

Logo.bmp