Republika e Kosovës / Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve

Dogana e Kosovës

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

0800 500 95
Thirrje pa pagesë

Lajme

21 March 2017

Dogana lehtëson tregtinë konkludon Banka Botërore

Prishtinë 21 mars 2017 –  në një studim i cili është zhvilluar nga IFC/World Bank (korporata financiare ndërkombëtare e cila është pjese e Bankës Botërore) dhe Dogana e Kosovës ka matur kohën e zhdoganimit të mallrave nga momenti i hyrjes e deri në përfundim të procedurave doganore si në eksport po ashtu edhe në import derisa rezultatet e këtij studime janë impressive pasi konkluzioni ishte që procedurat doganore pasi lehtësojnë tregtinë.

Drejtori i përgjithshëm i Doganës, Bahri Berisha, theksoi ”Dogana ka kohë që ka filluar të bëjë reforma, të cilat kanë krijuar lehtësira për bizneset. Ky studim është kontribut i rëndësishëm me atë çka bëjmë ne. Pjesëmarrja në këtë studim ka bërë që ne të matim performancën dhe ky nuk është një studim i thjesht, por ka një efekt multiplikues. Sa i përket qarkullimit të mallrave eksport-import ky studim nuk ka gjetur pengesa të mëdha dhe për këtë ne jemi krenarë. Studimi ka treguar që Dogana zhvillon procedura me standarde evropiane. Gjetjet kryesore të këtij projekti japin një rezultat pozitiv”,

Derisa nga ana tjetër përfaqësues i Bankës Botërore z. Robert Struthers, theksoj se ky lloj studime është një mjet unik, i cili përdoret për të matur kohën e zhdoganimit të mallrave, nga koha kur hyjnë mallrat deri tek dalja e mallit derisa ka studimi ka përdorur një metodologjinë të pranuar nga Organizatës Botërore të Doganave. Gjtihashtu ai konkludoj se dogana e Kosovës ka procedura adekuate dhe nuk ka krijuar ngushtica të transporti por përkundrazi ka lehtësuar tregtinë.

DSC06712