Republika e Kosovës / Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve

Dogana e Kosovës

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

0800 500 95
Thirrje pa pagesë

Lajme

24 January 2009

DOGANA GJATË VITIT 2008 MBLODHI 604.8 MILION EURO

Prishtinë, 24 janar 2009 – Dogana e Kosovës mbajti konferencën vjetore për shtyp në të cilën u bë prezantimi i përmbushjes së objektivave të vitit 2008. Drejtori i Përgjithshëm zt. Naim Huruglica hapi konferencën dhe theksoj se ky vit, si vitit i parë i Doganës nën udhëheqjen e plotë të kosovarve mbyll me një suksese të shumta në të gjitha fushat. 

Dogana e Kosovës në vazhdën e viteve te suksesshme te arritura deri tani gjatë këtij viti arriti realizim të mirë në mbledhjen e të hyrave duke arritur 4% mbi objektivin e parashikuar dhe 14% me shume krahasuar me vitin e kaluar.

Dogana edhe gjate këtij viti ka arritur suksese në mbledhjen e te hyrave, përkatësisht tejkalimi i projeksioneve buxhetore. Për vitin 2008 Dogana ka arritur te mbledhë 604.8 milion euro, respektivisht 21.8 milion euro më shumë se projeksionet buxhetore.

Drejtori i Përgjithshëm foli edhe për zhvillimet kryesore gjate vitit 2008 siç janë progresi në drejtim të modernizimit të Doganës, progres ky i njohur nga Raporti Vjetor 2008 i Komisionit Evropian, miratimin e Kodi Doganor dhe i Akcizës të Republikës së Kosovës me 11 nëntor 2008, si dhe në fund të vitit kurorëzimi i një pune të madhe nga Dogana u bë me 12 dhjetor 2008, date kur u finalizua procesi i transferimit te plote te kompetencave nga Shërbimi Doganor i UNMIK-ut në Doganën e Kosovës.

Prezentimi>>>

IMG_0640.jpg