Republika e Kosovës / Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve

Dogana e Kosovës

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

0800 500 95
Thirrje pa pagesë

Dogana gjatë tre muajve të parë parandaloj 480 raste të kontrabandimit

Lajme

06 April 2018

Dogana gjatë tre muajve të parë parandaloj 480 raste të kontrabandimit

Prishtinë 6 prill 2018

Bazuar në Strategjinë e Doganës dhe Planeve  të ndryshme Operative gjatë  tremujorit të parë të vitit 2018 Dogana ka vazhduar me  luftimin informalitetit në përgjithësi, duke u përqendruar në ndërmarrjen e aktiviteteve në drejtim të luftimin të kontrabandës dhe shmangieve mashtruese.   Për tremujorin e pare te vitit 2018 më poshtë janë paraqitur disa nga veprimet hetimore si vijon:

  • Janë regjistruar gjithsej 10 raste te reja të shmangjeve financiare
  • Janë dorëzuar ne Prokurori 9 kallëzime Penale ku shmangiet e konstatuara janë ne lartësi prej 615033.06 €.
  • Numri i personave te kallxuar është 12.
  • Janë bastisur rreth  9 lokacione të ndryshme
  • Mallrat e sekuestruara gjate kësaj periudhe kapin shifrën prej 105 307.94€

 Gjatë kësaj periudhe raportuese arritur rezultate dhe sekuestrime të cigareve, duhanit të grirë, narkotikë, armë dhe fishekë, ari dhe argjend, medikamente të ndryshme pa banderola, kartela grafike dhe teknologji, automjete për udhëtarë, lojëra të ndryshme të fatit, pije alkoolike dhe jo alkoolike si dhe tekstil i ndryshëm.

Produktet e duhanit Nj. Matëse Sasia Vlera
Cigare copë 386630 0
Duhan i grirë kilogram 191.95 0
Duhan nargjile kilogram 91.75 0
Filtër për cigare copë 50200 0
Pijet Alkoolike litra 181.76 0
Pijet jo alkoolike litra 576 0
Pije energjike copë 24 100
Marijuana (Kanabis) kg 80 0
Armë zjarri copë 4 0
Fishekë copë 103 0

Siç u tha më lartë fokusi i aktiviteteve të Doganës ishte i përqendruar tek mallrat strategjike si duhani për të cilën aktivitet janë  realizuar:

  • 38 plane operacionale – aksione në të gjitha tregjet e qyteteve të Kosovës.
  • Janë sekuestruar 386 630 copë cigare, duhan i grire 191.95 kilogram.

Në total dogana ka iniciuar 480 kundërvajtje në vlerën e mallit prej 160,439.15 €, janë shqiptuar gjoba në vlerë 244,042.63 €, përderisa janë inkasuar 87,916.68 €.

Dogana Llogo