0800 500 95

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

Republika e Kosovës / Ministria e Financave dhe Transfereve

DOGANA E KOSOVËS

Konfiskimet

IMG_4352_677155.JPG
10 dhjetor 2015

Dogana e Kosovës shkatërron mallrat e falsifikuara në sasi prej 960 copë të markës tregtar “WD 40”

Dogana e Kosovës shkatërron mallrat e falsifikuara në sasi prej 960 copë , të markës tregtar “WD 40” , të cilat shkelin të drejtën e pronësisë intelektuale. Vlera e përafërt e mallrave të sipërcekura, që iu nënshtruan procesit të shkatërrimit arrin ne 1920 euro

test