0800 500 95

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

Republika e Kosovës / Ministria e Financave dhe Transfereve

DOGANA E KOSOVËS

Konfiskimet

IMG_4845_157802.JPG
14 dhjetor 2015

Dogana e Kosovës shkatërron mallrat e falsifikuara në sasi prej 650 copë të markës tregtar “Apple”

Dogana e Kosovës shkatërron mallrat e falsifikuara në sasi prej 650 copë , të markës tregtar “Apple” , të cilat shkelin të drejtën e pronësisë intelektuale. Vlera e përafërt e mallrave të sipërcekura, që iu nënshtruan procesit të shkatërrimit arrin ne 750 euro

test