0800 500 95

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

Republika e Kosovës / Ministria e Financave dhe Transfereve

DOGANA E KOSOVËS

Konfiskimet

IMG_3014_709305.JPG
14 dhjetor 2015

Dogana e Kosovës shkatërron mallrat e falsifikuara në sasi prej 323 copë të markës tregtar “Nike”

Dogana e Kosovës shkatërron mallrat e falsifikuara në sasi prej 323 copë , të markës tregtar “Nike” , të cilat shkelin të drejtën e pronësisë intelektuale. Vlera e përafërt e mallrave të sipërcekura, që iu nënshtruan procesit të shkatërrimit arrin ne 16150 euro

test