0800 500 95

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

Republika e Kosovës / Ministria e Financave

DOGANA E KOSOVËS

Konfiskimet

IMG_4847_135465.JPG
14 dhjetor 2015

Dogana e Kosovës shkatërron mallrat e falsifikuara në sasi prej 250 copë të markës tregtar “Apple”

 

Dogana e Kosovës shkatërron mallrat e falsifikuara në sasi prej 250 copë , të markës tregtar “Apple” , të cilat shkelin të drejtën e pronësisë intelektuale. Vlera e përafërt e mallrave të sipërcekura, që iu nënshtruan procesit të shkatërrimit arrin ne 1250 euro

 

test