Republika e Kosovës / Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve

Dogana e Kosovës

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

0800 500 95
Thirrje pa pagesë

Dogana e Kosovës organizon seminar mbi “Mbrojtjen e shëndetit publik të konsumatorëve nga mallrat e falsifikuara”

Lajme

25 November 2015

Dogana e Kosovës organizon seminar mbi “Mbrojtjen e shëndetit publik të konsumatorëve nga mallrat e falsifikuara”

Prishtinë 25 nëntor 2015 – Sot Dogana e Kosovës në bashkëpunim me EULEX organizuan seminarin mbi “Mbrojtjen e shëndetit publik të konsumatorëve nga mallrat e falsifikuara”.

Organizimi i seminarit “Mbrojtja e Shëndetit Publik nga Mallrat e Falsifikuara” në bashkëpunim me EULEX-in, dhe ekspozimi i produkteve të falsifikuara në Aeroportin Ndërkombëtar, vendosja e billbordave/posterve në kryeqytet dhe Zyrat Doganore, ka për qëllim vetëdijesimin e qytetarëve për rrezikun e shëndetit që mund tu shkaktohet nga mallrat e falsifikuara. Me ndihmën e faktorëve Ndërkombëtar si; Ambasadës Amerikane dhe BE-së, përmes projekteve të ndryshme është dhënë asistencë në ngritjen dhe fuqizimin e kapaciteteve si dhe harmonizim të legjislacionit primar dhe sekondar në Kosovë në fushën e pronësisë intelektuale.  Po ashtu, është dhënë një kontribut i veçantë edhe në organizimin e aktiviteteve të ndryshme me qëllim të ngritjes së vetëdijes së qytetarëve dhe komunitetit të biznesit për të mbrojtur publikun ndaj kërcënimit për shëndetin dhe sigurinë

Dogana e Kosovës përveç mbledhjes se te hyrave luan rol shumë të rëndësishëm edhe në identifikimin dhe ndaljen në kufi të mallrave që dyshohet se shkelin të drejtën e pronësisë intelektuale. Autoritetet doganore si rezultat i ngritjes së bashkëpunimit ndërinstitucional dhe me komunitetin e biznesit, kanë arritur progres në ndërmarrjen e masave doganore për mallrat që dyshohet se shkelin pronësinë intelektuale. Me krijimin e infrastrukturës ligjore dhe krijimin e mekanizmave për mbrojtjen e pronësisë intelektuale, DK nga viti në vit ka arritur progres në lutën kundër falsifikimit dhe piraterisë.

Vlen të theksohet se, njëra nder rezultatet e kënaqshme është edhe ngritja dhe forcimi I bashkëpunimit me komunitetin e biznesit, kjo vërehet përmes aplikimeve ne Doganën e Kosovës, ku nga viti ne vit janë shtuar kërkesa për veprim, e qe tani Dogana numëron gjithsej 96 aplikacione të aprovuara për 377 marka tregtare dhe 34 vepra te autorit.

Si rezultat i ndërmarrjes së masave doganore ndaj mallrave për të cilat dyshohet se shkelin pronësinë intelektuale, nga viti 2010-2015 janë arritur këto progres si:

 

2010

2011

2012

2013

2014

Janar-Tetor/2015

Nr. i rasteve

3

48

56

163

300

205

Sasia e mallit

66 130 cp

167 174 cp

284 864cp

733 033cp

1 814 736 cp

95 589 cp

Vlera e mallit

76 440 €

746 569 €

669 057 €

984 563 €

4 755 170 €

1 170 544 €

Dogana e Kosovës inkurajon qytetarët dhe komunitetin e biznesit, se që të aplikojnë në Doganën e Kosovës për kërkesën për veprim, me qëllim që të mbrohen produktet e tyre nga shkelësit e pronësisë intelektuale.

DSC06048_625523.JPG