Republika e Kosovës / Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve

Dogana e Kosovës

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

0800 500 95
Thirrje pa pagesë

Dogana e Kosovës merr pjesë në Konferencën e Organizatës Botërore të Doganave për Teknologji në Mastriht të Holandës

Lajme

20 October 2022

Dogana e Kosovës merr pjesë në Konferencën e Organizatës Botërore të Doganave për Teknologji në Mastriht të Holandës

Prishtinë 20 tetor 2022, Drejtori i Përgjithshëm i Doganës zt. Agron Llugaliu me bashkëpunëtorë gjatë tri ditëve të fundit ka ndjekur punimet në Konferencën e Organizatës Botërore të Doganave për Teknologji në Mastriht të Holandës.

Konferenca ka ofruar mundësi për t’u informuar rreth teknologjive, sistemeve dhe praktikave të reja në fushën e Doganave. Konferenca në theks ka vënë shkëmbimin e informatave dhe përvojave në mes Doganave dhe Doganës me bizneset dhe qytetarët, për të mundësuar lehtësira dhe reduktim të kohës së zhdoganimit. Ngjashëm, theksi gjatë punimeve është vendosur mbi rëndësinë e aplikimit të Inteligjencës Artificiale (IA), koncept ky që vlerësohet si risi revolucionare në fushën e Doganave.

Përgatitjet për aplikimin e Inteligjencës Artificiale ka filluar edhe Dogana e Kosovës. Si rezultat i koordinimit me projektin e BE-së për Financat Publike, është angazhuar një ekspert, i cili ka filluar me vlerësimin e infrastrukturës dhe nevojave për ndërhyrje me qëllim të ndërtimit të kapacitetit të Inteligjencës Artificiale me përdorim të gjerë në sistemet e Doganave.

Konferenca ka shpalosur edhe shumë tema tjera të rëndësishme për doganat bashkëkohore, të cilat do t’i shërbejnë orientimit të agjendës së zhvillimit dhe modernizimit të Doganës së Kosovës.

Me qëllim të avancimit të bashkëpunimit dhe shkëmbimit të përvojave dhe informatave, Drejtori zt. Llugaliu në kuadër të Konferencës ka takuar Sekretarin e Përgjithshëm të Organizatës Botërore të Doganave Dr. Kunio Mikurya, Drejtoren e Përgjithshme  të Doganës së Holandës znj. Nanette van Schelven, përfaqësuesin e Doganës së SHBA-së zt. Ian Saunders dhe shumë homologë tjerë, me të cilët ka ndarë synimet dhe vizionin për zhvillimet në Dogana dhe gatishmërinë për të bashkëpunuar në këto dhe synime tjera.

Dogana e Kosovës është e përkushtuar që të ndërmerr të gjitha veprimet për avancim të mëtejmë të teknologjisë, në mënyrë që të ofroj qëndrueshmëri dhe zhvillim efikas të proceseve të punës, avancimit të shërbimit ndaj interesit ekonomik të vendit dhe mbrojtjes efikase të shoqërisë.

Image1.