Republika e Kosovës / Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve

Dogana e Kosovës

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

0800 500 95
Thirrje pa pagesë

Lajme

04 February 2010

DOGANA E KOSOVËS DHE AGJENSIONI KOSOVAR KUNDËR KO

 

Prishtinë, 4 shkurt 2010 sot në Drejtorinë e Doganës u bë nënshkrimi i memorandumit për bashkëpunim në mes të Doganës së Kosovës dhe Agjensionit kundër korrupsionit.   Sipas këtij memorandumi palët do t’i ofrojnë njëra tjetrës informata për çështjet qe janë me interes të dyanshme në fushën e parandalimit, hetimit dhe ndalimit të dukurive korruptive dhe veprave penale; do të shkëmbejnë informacione; të bashkëpunojnë plotësisht në zbatimin e Ligjit Kundër Korrupsionit . Gjithashtu palët nënshkruese të këtij Memorandumi pajtohen që të zgjerojnë fushën e bashkëpunimit në luftimin e korrupsionit edhe përmes formave të tjera si:

  •   Trajnimet e përbashkëta;
  •  Pjesëmarrja në Seminare të përbashkëta;
  •  Bashkëpunim në sferën e hetimeve penale apo administrative të natyrës përkatëse. 

Ky është memorandumi i tretë i nënshkruar nga Dogana e Kosovës pas memorandumeve për bashkëpunim me Administratën Tatimore të Kosovës dhe Policinë e Kosovës.