Republika e Kosovës / Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve

Dogana e Kosovës

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

0800 500 95
Thirrje pa pagesë

Dogana e Kosovës anëtarja e 181 e Organizatës botërore të Doganave

Lajme

03 March 2017

Dogana e Kosovës anëtarja e 181 e Organizatës botërore të Doganave

Prishtinë 3 mars 2017 – Dogana e Kosovës është anëtarja e më e re e organizatës botërore të doganave. OBD është organizata e vetme botërore dhe ndër organizatat me te mëdha ne bote, e cila përfaqëson 180 shtete. Kosova sjell numrin në 181.

 

Përmes pjesëmarrjes në këtë Organizatë, Dogana e Kosovës do te ketë mundësinë per qasje në informata dhe të jetë bashke-pjesëmarrëse ne operacione ndërkombëtare per luftimin e terrorizmit, shpëlarjes se parëse, tregtisë se jashtëligjshme në përgjithësi. Duke qene anëtare e OBD, Dogana do të kontribuoj në zhvillimin ekonomik te vendit përmes adaptimit automatik te procedurave dhe proceseve të analizuara dhe studiuara nga te gjitha Administratat doganore te WCO.

 

Republika e Kosovës përmes OBD bëhet me automatizëm anëtare e konventave ndërkombëtare të cilat zbatohen nga OBD, prandaj kjo kontribuon edhe më tej në krijimin e e lehtërisave për tregtinë ndërkufitare dhe uljen e mëtejme të kostove të biznesit

 

Dogana do të jetë partnere kredibile në ketë organizate dhe do të siguroi që pjesëmarrja jonë nuk do te kontribuoj vetëm interesave te Republikës se Kosovës por të zinxhirit të tregtisë ndërkombëtare.

Per_Web_733197.jpg