Republika e Kosovës / Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve

Dogana e Kosovës

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

0800 500 95
Thirrje pa pagesë

Vendimi për plotësim ndryshim të shtojcës 15 të aneksit 19 të UA 062013 & Shtojca 15- Kodet Fiskale nacionale