Republika e Kosovës / Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve

Dogana e Kosovës

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

0800 500 95
Thirrje pa pagesë

Vendimi Nr. 08/40 i datës 11.04.2018 parasheh lirimin nga tatimi doganor për të gjitha pjesët rezerve për subjektet e regjistruara në ATK si subjekt prodhues (subjektet të cilat posedojnë autorizim për lirim nga tatimi për lëndë të parë) me tatim zero.