Republika e Kosovës / Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve

Dogana e Kosovës

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

0800 500 95
Thirrje pa pagesë

Vendimi Nr. 14/07 i datës 06.10.2017 parasheh lirimin nga tatimi doganor, për të gjithë prodhuesit që importojnë vet apo përmes kontraktuesve për: Lëndën e parë që përdoret në prodhim, Gjysme produktet që përdoren në prodhim, Linjat e makinerive prodhuese si dhe Pajisjet e teknologjisë së informacionit.