Republika e Kosovës / Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve

Dogana e Kosovës

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

0800 500 95
Thirrje pa pagesë

Vendimi Nr. 07/75 i datës 23.05.2012 i cili parasheh shtimin e listës të Aneksit “A” të ligjit Nr. 03/L-2022 për normën e Tatimit të Akcizës në Kosovë – Thasë (qese plastike); Gomat e përdorura dhe Poqët elektrik