Republika e Kosovës / Ministria e financave

Dogana e Kosovës

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

0800 500 95
Thirrje pa pages

Vendim për caktimin e zyrtarit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale