Republika e Kosovës / Ministria e financave

Dogana e Kosovës

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

0800 500 95
Thirrje pa pages

Urdhëresë për shkurtimin e procedurës së kontrollit në Exportin e rregulltë (EX1)