Republika e Kosovës / Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve

Dogana e Kosovës

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

0800 500 95
Thirrje pa pagesë

Urdhëresë për shkurtimin e procedurës së kontrollit në Exportin e rregulltë (EX1)