Republika e Kosovës / Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve

Dogana e Kosovës

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

0800 500 95
Thirrje pa pagesë

Udhëzuesi i brendshëm nr. 43/2017 për procedurën e lejimit të autorizimit për eksportuesin e aprovuar