Republika e Kosovës / Ministria e financave

Dogana e Kosovës

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

0800 500 95
Thirrje pa pages

Udhezues i Brendshem MF (DK) 42/2017 Per procedurat e kthimit te hyrave