Republika e Kosovës / Ministria e financave

Dogana e Kosovës

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

0800 500 95
Thirrje pa pages

Udhezues i Brendshem 43/2017 Per proceduren e lejimit te Autorizimit per Eksportuesin e Aprovuar