Republika e Kosovës / Ministria e financave

Dogana e Kosovës

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

0800 500 95
Thirrje pa pages

Udhëzimi administrtiv Nr. 4/2010 për implementimin e Kodit Doganor dhe të Akcizave