Republika e Kosovës / Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve

Dogana e Kosovës

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

0800 500 95
Thirrje pa pagesë

Udhëzimi Administrativ ( QRK) Nr.04-2014 Për përcaktimin e kostos së shpenzimeve të transportit të mallrave të importuara