Republika e Kosovës / Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve

Dogana e Kosovës

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

0800 500 95
Thirrje pa pagesë

Udhëzimi Administrativ Nr.04/2012 Për përcaktimin e kushteve dhe kritereve për subjektet që merren me tregtimin e duhanit