Republika e Kosovës / Ministria e financave

Dogana e Kosovës

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

0800 500 95
Thirrje pa pages

Udhëzimi Administrativ Nr.04/2012 Për përcaktimin e kushteve dhe kritereve për subjektet që merren me tregtimin e duhanit