Republika e Kosovës / Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve

Dogana e Kosovës

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

0800 500 95
Thirrje pa pagesë

Udhëzimi administrativ (MF) Nr. 53/2018 për zbatimin e ligjit Nr.06/L-015/2018 për masat doganore për mbrojtjen e të drejtave të pronësisë intelektuale