Republika e Kosovës / Ministria e financave

Dogana e Kosovës

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

0800 500 95
Thirrje pa pages

UB.Nr.19.2015 – Për ndryshimin dhe plotësimin e UB.Nr.15.2015 për rregullimin e procedurës së kthimit të taksës së Akcizës