Republika e Kosovës / Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve

Dogana e Kosovës

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

0800 500 95
Thirrje pa pagesë

UB.Nr.19.2015 – Për ndryshimin dhe plotësimin e UB.Nr.15.2015 për rregullimin e procedurës së kthimit të taksës së Akcizës