Republika e Kosovës / Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve

Dogana e Kosovës

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

0800 500 95
Thirrje pa pagesë

UB 34.2016 për përmbajtjën dhe formën e formularëve standard-vërtetimeve të përcaktuara me nenin 33 të Ligjit 05-2016 për parandalimin e pastrimit të parave dhe luftimin e financimit të terrorizmit