Republika e Kosovës / Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve

Dogana e Kosovës

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

0800 500 95
Thirrje pa pagesë

UA (QRK) Nr. 04/2014 për përcaktimin e kostos së shpenzimeve të transportit të mallrave të importuara